I idealnym managerom zdarzają się te złe kroki…

Wyłącznie ktoś, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. W wypadku gdy twierdzimy inaczej, jesteśmy zamknięci na rzeczywistość. Błędy przytrafiają się pracownikom na wielu szczeblach. Czy w grupie szczególnie narażonej na błądzenie są fachowcy od kierowania zespołami zadaniowymi? Czy szkolenia dla managerów mogą coś zmienić w tej sprawie?

Kłopoty z komunikacją

Komunikacja jest potrzebna w każdej relacji, również związanych z pracą. Niewidzialna ściana na linii szef – pracownicy, czy też między nim i równymi mu w hierarchii liderami z różnych pionów jest częstym brakiem niedoświadczonych managerów. Niechlujny przekaz oczekiwań oraz brak jasnych decyzji i wypowiedzi sprawiają, że rodzą się pogłoski, waśnie, a nawet dublowanie kompetencji. Przepływ komunikatów w pracy możemy doprowadzić do porządku korzystając z formy doskonalenia, jakim są szkolenia dla managerów. Możemy nie znaleźć innej metody, by kłopot porozumiewania się przestał istnieć w danym środowisku.

Nieomylność managera

Często bywa że początki pracy na kierowniczym stanowisku (ale nie tylko) cechuje nadprogramowa ufność w swoją inwencję. Wierząc we własne siły, akceptuje jedynie własne uwagi i koncepcje, co wpływa demotywująco na podwładnych i niszczy wszelką pomysłowość. To, co nie wyszło spod rąk managera, będzie uchodzić za fakt niewart uwagi. Czy uda się w ten sposób zbudować dobrze pracującą grupę projektową? I tu ponownie pomogą szkolenia dla managerów, które tworzą szansę na zrozumienie, jak pozwolić na inicjatywę, w ogóle nie doznając szkody w wizerunku.

Godziny zbędnych narad

Nie jest to tajemnicą, że narady mają opinię chaotycznych. To wykroczenie także często zdarza się także rutynowanym managerom. Brak konkretów, bylejakość organizacyjna, a tym samym zbyt spora chaotyczność. Personel zarządzający powinien skorzystać ze szkolenia dla managerów, aby przyswoić trudną sztukę przewodniczenia zebraniu.

Nie można kierować bez jasnych kryteriów oceny

Pracownicy, którzy mają motywację i są właściwie wynagradzani, są wydajni i bardziej pomysłowi. Zdarza się, że firmy często nie dopasowują nagród i bonusów pozapłacowych do potrzeb zatrudnionych. Scenariusz zarzucania zadaniami w miejsce nagradzania najczęściej przynosi niechciane skutki.

Kłopoty z nowymi modami w zarządzaniu
Zarządzanie, jak wszystko na tym świecie, daje się ponosić przemijającym modom. Przeważnie robią duże zamieszanie i przemijają. Zarządzający nie pamiętają, że najważniejsze są środki i wymagania, a nie podążanie za modą.